Wiebes: overheden, netbeheerders en solarbedrijven moeten capaciteit regelen
15 mei

Wiebes: overheden, netbeheerders en solarbedrijven moeten capaciteit regelen

Het is aan de netbeheerders en de regio’s om te zorgen dat er fysiek zonneparken gebouwd en aangesloten kunnen worden. Dat stelt minister Wiebes naar aanleiding van kamervragen van PvdA-kamerlid William Moorlag.

Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, reageert naar aanleiding van berichtgeving van netbeheerders TenneT en Enexis. Zij kondigen maatregelen aan om meer capaciteit te realiseren voor zonneparken in de regio’s Zuid-Groningen en Noord-Drenthe. De huidige netcapaciteit is onvoldoende.

Elektriciteitsnet met grenzen
Wiebes stelt dat de netbeheerders de wettelijke taak hebben om te zorgen dat zonneparken tijdig kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 'Dit doen zij waar mogelijk toekomstgericht, zonder daarbij desinvesteringen te doen. Dit met het oog op de betaalbaarheid van de energievoorziening. In het gebied waar het hier over gaat, de omgeving van Groningen en Noord-Drenthe, loopt het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan. Dat heeft drie oorzaken. Het gebied is relatief dun bevolkt, waardoor de capaciteit van het net bescheiden is. De tweede oorzaak is dat de grondprijzen hier vrij laag zijn en projectontwikkelaars hier extra kansen zien voor het plaatsen van grootschalige zonneparken. Daarnaast voeren provincies en gemeenten in dit gebied een actief beleid voor vestiging van zonneparken, waardoor in relatief korte tijd de hoeveelheid aan te sluiten zonneparken snel toeneemt.'

Samen zorgen voor praktische oplossing
De hoeveelheid zonneparken en de locatie waar ze worden aangesloten op het net, bepalen de behoefte aan extra netcapaciteit. De mogelijkheid om zonneparken en netuitbreiding ruimtelijk in te passen speelt hierbij een belangrijke rol, net zoals kostenefficiëntie. Deze vraagstukken zijn een belangrijk gespreksonderwerp aan de Klimaattafels, en specifiek aan de Elektriciteitstafel, waar ook decentrale overheden en netbeheerders aanzitten. 'Dit vraagt een integrale aanpak. Ik zal het belang van voldoende netcapaciteit voor duurzaam opgewekte elektriciteit benadrukken.', aldus Wiebes.

Voor de korte termijn zullen de betrokken overheden, netbeheerders en de zonne-energiesector in overleg een praktische oplossing moeten zoeken. Wiebes: 'Het vergroten van de netcapaciteit kost tijd, omdat ruimte gevonden moet worden voor stations en voor nieuwe verbindingen met bijbehorende ruimtelijke vergunningprocedures. In de systematiek van de Omgevingswet moet de nationale omgevingsvisie (NOVI) bijdragen aan de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. De NOVI wordt parallel aan het Klimaatakkoord voorbereid. Ik zal hierbij de afspraken in het Klimaatakkoord over de uitbreiding van netcapaciteit betrekken.'

Bron: Solar Magazine