Voorjaarsronde SDE+ start 13 maart
15 feb

Voorjaarsronde SDE+ start 13 maart

Ben je van plan om zonnepanelen op het bedrijf te plaatsen? Dan kom je in aanmerking voor SDE subsidie. De voorjaarsronde SDE+ 2018 loopt van 13 maart 9.00 uur tot 5 april 17.00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 6 miljard. 

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. In 2018 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie: voorjaar en najaar. SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat je subsidie ontvangt voor de duurzame energie die je opwekt. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die je gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

Waarvoor geldt SDE+?
In 2018 is SDE+ opengesteld voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit
  • hernieuwbaar gas
  • hernieuwbare warmte
  • een combinatie van hernieuwbare warmte én elektriciteit (WKK)

Voor wie geldt SDE+?
De doelgroepen voor de SDE+ zijn bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. Daarbij is het de bedoeling dat degene die de subsidie aanvraagt, ook de pv-installatie zelf in bedrijf neemt. 
 
SDE+ aanvragen?
Wil je SDE+ aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen? Wij kunnen je hierbij helpen! Neem contact met ons op via 0541 - 200 180. Klik hier voor meer informatie over SDE+