Veel meer winst te behalen met zonnepanelen
26 mrt

Veel meer winst te behalen met zonnepanelen

In het niet altijd zonnige Nederland heeft zonne-energie toch veel potentie. Nederland kan in 50 procent van de huidige totale elektriciteitsbehoefte voorzien, als alle daarvoor geschikte daken bedekt worden met zonnepanelen. Dat is nu niet het geval.

Dat er op dit vlak nog veel winst valt te behalen, blijkt uit onderzoek van financieel adviesbureau Deloitte. Volgens de onderzoekers van Deloitte beschikt Nederland over 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak voor zonnepanelen. Dit is vergelijkbaar met 125.000 voetbalvelden. Hierop kunnen 270 miljoen zonnepanelen worden geïnstalleerd, die in totaal 217 petajoule kunnen opwekken. In deze optimale situatie kan zonne-energie in 50 procent van de totale elektriciteitsvraag in Nederland voorzien.

Slechts klein deel wordt benut
Uit het onderzoek blijkt echter dat het aantal daken met zonnepanelen niet in de buurt komt van het hierboven genoemde aantal. 35,7 vierkante kilometer aan daken wordt namelijk gebruikt voor zonnepanelen. De drie miljoen zonnepanelen die op Nederlandse daken liggen voorzien voor minder dan twee procent van de totale Nederlandse vraag naar elektriciteit.

De totale opbrengst van zonnepanelen op de daken van alleen woonhuizen kan tachtig petajoule zijn. Dit staat gelijk aan 98 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van woonhuizen.

De onderzoekers van Deloitte combineerden de Basisgegevens Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster en de Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) om na te gaan welke daken in Nederland geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is onder meer belangrijk dat daken niet in de schaduw liggen. Daarnaast is het een voordeel als het dak naar het zuiden is gericht. Tenslotte is de helling van het dak belangrijk. “Als een dak bijvoorbeeld op het zuidwesten is gericht in plaats van op het zuiden, maar wel een betere helling heeft dan het tweede dak, dan kan het uiteindelijk wel meer zonnestroom per paneel opleveren”, aldus Deloitte-onderzoeker Sjors Broersen.

Zonnepanelen kunnen de CO2-uitstoot flink terugbrengen
Dat Deloitte consumenten en bedrijven aanmoedigt om zonnepanelen te kopen of huren voor op hun dak, komt ook omdat dit de CO2-uitstoot in ons land flink kan verminderen. Als namelijk op ieder geschikt dak zonnepanelen zouden liggen, dan kan de CO2-uitstoot door elektriciteitsproductie met 63 procent en de totale CO2 uitstoot met 20 procent worden teruggebracht. Het aantal duurzame energie stijgt dan naar 16 procent. Dit alles kan een grote bijdrage leveren aan de doelstelling van Nederland om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te hebben verlaagd.

In de praktijk is het echter lastig om op elk geschikt dak zonnepanelen te bevestigen. “Het netwerk heeft nu niet genoeg capaciteit om het energieoverschot te kunnen transporteren”, aldus Broersen. “Tegelijkertijd is de opslag van energie nog een uitdaging, omdat batterijen kostbaar zijn en veel nieuwe opslagmethoden nog in de kinderschoenen staan.” Hierdoor is het lastig om van alle opgewekte energie nuttig gebruik te maken. “Als deze uitdagingen worden aangepakt kan een enorm potentieel worden benut.”

Bron: Nieuws.nl