SDE+-subsidie blijft ook na 2020 beschikbaar
5 nov

SDE+-subsidie blijft ook na 2020 beschikbaar

Het kabinet verlengt de inzet van de SDE+ en ISDE-subsidies. Met de twee subsidies worden het bedrijfsleven en particulieren gestimuleerd om meer in te zetten op duurzame energie. De afgelopen jaren is er veel gebruik gemaakt van de subsidiepotjes.

De SDE+ is bedoeld voor onder andere windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Ondanks schaalvergroting, technologische ontwikkeling en kostenreducties, is de opwekking van hernieuwbare energie vaak nog duurder dan energie uit fossiele bronnen.

Vooral aanvragen voor zonnepanelen
De SDE+ en ISDE zouden bruikbaar zijn tot 2020, maar minister Eric Wiebes van klimaat geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de succesvolle regelingen langer gebruikt kunnen worden. In de tweede ronde van 2017 werden 4.215 projecten gesubsidieerd. De SDE+ subsidie werd het afgelopen jaar vooral aangevraagd voor initiatieven met zonnepanelen. Ook in 2018 zijn weer twee rondes georganiseerd.

Lagere kostprijs hernieuwbare elektriciteit
Het kabinet gaat ook afspraken maken over het verlagen van de kostprijs van hernieuwbare elektriciteit. Daarbij wordt onder andere gekeken wat er gedaan moet worden om projecten voor hernieuwbare elektriciteit subsidievrij te maken. Nu wordt voor die projecten vaak nog een beroep gedaan op de subsidies. De SDE+ wordt tot 2025 ingezet, waardoor ambities voor 2030 gerealiseerd kunnen worden.

Voor 2019 heeft het ministerie voor de SDE+ € 1,5 mrd beschikbaar. Voor projecten uit de Topsector Energie is €50 mln beschikbaar.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven.nl