Salderingsregeling zonnepanelen blijft tot januari 2021
29 jan

Salderingsregeling zonnepanelen blijft tot januari 2021

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, laat aan de Tweede Kamer weten dat de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen nog een jaar langer blijft bestaan. Dat betekent dat de huidige regeling per 1 januari 2021 wordt ingeruild voor de terugleversubsidie.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Wiebes weten dat in de afgelopen maanden, na overleg met de betrokken partijen, is gebleken dat de uitwerking van de nieuwe, vervangende regeling 'complexer is dan in eerste instantie gedacht'. De minister meldt dat verschillende partijen 'hun ernstige zorgen' hebben geuit. Op basis van deze zorgen acht Wiebes het niet meer haalbaar om de nieuwe regeling al per 1 januari 2020 in te voeren, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Hij heeft 1 januari 2021 als nieuwe startdatum voor ogen.

Het gaat hierbij om het inruilen van de salderingsregeling voor de terugleversubsidie. Bij de salderingsregeling wordt de door de zonnepanelen opgewekte energie een-op-een gesaldeerd met het jaarlijkse verbruik. Dit wordt op termijn ingeruild voor de terugleversubsidie, waarbij een vergoeding wordt overgemaakt voor de stroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd.

Terugverdientijd blijft zeven jaar
In de praktijk zal dit betekenen dat bezitters van zonnepanelen minder terugkrijgen. Minister Kamp, de voorganger van Wiebes, noemde de salderingsregeling in 2017 een 'relatief dure regeling in termen van euro's per vermeden ton CO2-uitstoot'. Wiebes herhaalde dit in een brief uit juni 2018. Daarin stelde hij ook dat bij ongewijzigd beleid de terugverdientijd naar verwachting daalt naar ongeveer vier jaar in 2025. Volgens Wiebes blijft de gemiddelde terugverdientijd ook met de nieuwe regeling op ongeveer zeven jaar. Dat is volgens hem de terugverdientijd is op grond waarvan particulieren bereid zijn te investeren in zonnepanelen.

Bron: Tweakers