PBL: bij stoppen SDE+-regeling is alternatief nodig
4 okt

PBL: bij stoppen SDE+-regeling is alternatief nodig

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorziet problemen door het stopzetten van de SDE+-regeling in 2025 en vindt dat er een alternatief moet komen. Wél biedt het voorlopige Klimaatakkoord volgens PBL voldoende technisch potentieel om aan het doel van 49 procent emissiereductie in 2030 te voldoen.

Volgens het PBL lijkt de ontwikkeling na 2025 het belangrijkste knelpunt van het tafelvoorstel. Het voorstel suggereert dat via sterke verdere prijsdalingen voor wind- en zonne-energie, verdere groei daarvan na 2025 ook zonder prijsondersteuning vanuit de SDE+ plaats kan vinden. Het PBL lijkt het onwaarschijnlijk dat zonder alternatief beleid de gewenste groei zal worden gerealiseerd. De 200 miljoen euro die voor stimulering van hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 nog beschikbaar is, zal daarom naar verwachting niet voldoende zijn om de ambities te realiseren. Mede vanuit marktzekerheid lijkt het daarom raadzaam de voorbereiding van een alternatief niet uit te stellen tot 2021.

Bron: Solar Magazine