Klimaatwet: 100% hernieuwbare energie in 2050
28 jun

Klimaatwet: 100% hernieuwbare energie in 2050

D66, VVD,CDA, ChristenUnie en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP hebben de Klimaatwet gepresenteerd. De wet bevat drie concrete doelstellingen voor de energietransitie. Het aandeel hernieuwbare energie bedraagt in 2050 100%.

De klimaatwet legt klimaatdoelstellingen wettelijk vast en introduceert een mechanisme dat ervoor zorgt dat overheid die klimaatdoelen ook moet halen. De vierde donderdag van oktober is voortaan Klimaatdag. Op die dag rapporteert het kabinet over de CO2-reductie en presenteert ze, indien noodzakelijk, extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

De vastgelegde doelen zijn:

  • Een vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95 procent lager ligt in 2050 dan in 1990.
  • Streven naar een reductie van 49 procent van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990).
  • 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Als de klimaatwet door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt Nederland het zevende Europese land met een wet waarin staat hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten.

Klimaatplan en Klimaatnota
De Klimaatwet voorziet erin dat het kabinet eens in de 5 jaar een Klimaatplan schrijft. Het klimaatplan bevat de hoofdzaken van het klimaatbeleid voor de komende jaren. Er staat in welke maatregelen worden getroffen om de doelen uit de Klimaatwet te halen. Iedere 2 jaar wordt het klimaatplan geëvalueerd en zo nodig aangepast. Op Klimaatdag wordt jaarlijks bekeken of Nederland nog op koers ligt om de klimaatdoelen te halen en wordt bekend of, en zo ja welk aanvullend beleid noodzakelijk is.

Zonne-energie in de Klimaatwet
Opvallend is dat er in de Klimaatwet over geen enkele technologiekeuze word gesproken; zonne-energie en windenergie komen niet terug in de tekst. Wel is te lezen dat ‘het aandeel hernieuwbare energie in 2050 100 procent bedraagt’. Met een nevendoel van 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Bron: Solar Magazine