Holland Solar: zorgen over opvolger van SDE+-regeling
13 dec

Holland Solar: zorgen over opvolger van SDE+-regeling

Branchevereniging Holland Solar maakt zich zorgen over de opvolger van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). De SDE+-regeling wordt vervangen door de SDE++-regeling.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer vorige maand geïnformeerd dat de SDE+-regeling met ingang vanaf 2020 wordt verbreed naar CO2-reductie.

"Andere maatregelen die CO2-uitstoot voorkomen, concurreren straks met nieuwe projecten die duurzame energie opwekken, zoals zonne-energie. De kans is groot dat de opwek van schone stroom en warmte nauwelijks meer aan bod komt in de SDE++-regeling en de groei hiervan stopt, met alle gevolgen van dien", stelt de brancheorganisatie. "Het is nog niet bekend welke maatregelen worden toegelaten in de SDE++-regeling, waarschijnlijk gaat het om de opslag van CO2 , biobrandstoffen en energiebesparing bij de industrie. Die maatregelen zijn zeker nodig, maar mogen niet ten koste gaan van de ontwikkeling van projecten die schone stroom leveren. Omdat burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb) de SDE+-regeling betalen via de Opslag Duurzame Energie (ODE), lijkt de SDE++-regeling gestoeld te zijn op het principe 'de burger betaalt de vervuiler'. Wij gaan er vanuit dat dit niet de bedoeling is."

Holland Solar pleit voor een aparte SDE++ voor de industrie die gefinancierd wordt uit een CO2-heffing bij diezelfde industrie, zodat burgers en het mkb gewoon door kunnen gaan met zonnestroom en -warmte in te zetten voor een schone energievoorziening.

Bron: Holland Solar / Solar Magazine