Holland Solar: verplicht zonnepanelen bij nieuwbouw
28 mei

Holland Solar: verplicht zonnepanelen bij nieuwbouw

Holland Solar heeft in het licht van de discussie over grondgebonden zonneparken benadrukt, dat er voor een succesvolle transitie zowel bij grond- als dakgebonden zonne-energie vaart gemaakt moet worden.

De branche-organisatie stelt dat er in Nederland nog 600 vierkante kilometer dakoppervlak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, waarvan ruim 100 vierkante kilometer dakoppervlak van agrarische gebouwen.

Om de uitrol op daken te versnellen pleit Holland Solar, in de nog lopende gesprekken over het Klimaatakkoord, voor de volgende ondersteunende maatregelen:

  • Een terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (waarbij de terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen gehandhaafd blijft).
  • Een SDE+ regeling met gunstige voorwaarden voor dakgebonden zonnestroomsystemen.
  • Een verbetering van de leasemogelijkheden voor zonnepanelen.
  • Een verplichting bij nieuwbouw voor het plaatsen van hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen.

Bron: Solar Magazine