Concept Klimaatakkoord gepresenteerd
2 jan

Concept Klimaatakkoord gepresenteerd

Op de valreep van 2018 werd het nieuwe klimaatakkoord gepresenteerd. Doel van dit concpet akkoord is het terugdringen van de CO2 uitstoot. In 2030 moet dit met 49 procent zijn afgenomen, en in 2050 met 95 procent.

Uit het klimaatakkoord blijkt dat bedrijven aan de bak moeten: de industrie heeft een groot aandeel in de uitstoot van CO2 en heeft dus ook een belangrijke taak in het terugdringen hiervan. Maar minister Wiebes benadrukte dat 'iedereen mee moet doen' en dat ook burgers aan de slag moeten. Woningen moeten milieuvriendelijker worden ne elektrisch rijden zal door de overheid gestimuleerd worden.

Holland Solar is optimistisch
Natuurlijk krijgt zonne-energie ook een belangrijke rol in het Klimaatakkoord. Branchevereniging Holland Solar is daar blij mee en is optimistisch over het akkoord. Al vindt de vereniging dat de rol van zonne-energie nog wel wat groter kan zijn. 'In de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving wordt de komende jaren omgeschakeld naar elektriciteit. De vraag zal daarom stijgen en dus moet er meer geproduceerd worden'.

Het verlengen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) tot 2025 is volgens Holland Solar positief. 'Dat legt de basis voor de sector om meer te innoveren en kosten te reduceren'. De inpassing van de veranderende vraag naar elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk, komt volgens Holland Solar in het algemeen goed aan de orde in het ontwerp Klimaatakkoord. Wel mist men het gezichtspunt van het lokale netbeheer in de wijken. Energiemanagement en de rol van de burger zijn hierbij belangrijk.

Ten slotte is Holland Solar blij met het invoeren van een gebouwgebonden financiering, als aanvulling op de bestaande subsidies. Het inzetten van zonnewarmte kan tijdens de ontwikkeling naar 100 procent duurzame energie al tijdens de transitiefase veel gas besparen. Zonnewarmte kan de belasting van warmtepompen op de netten verlagen. Dat scheelt kosten en elektriciteit.

Bron: Nu.nl, Solar Magazine