CBS voert definitief nieuwe statistiekmethode voor zonnepanelen in
13 aug

CBS voert definitief nieuwe statistiekmethode voor zonnepanelen in

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert definitief een nieuwe statistiekmethode in voor het aantal gemonteerde zonnepanelen in Nederland. Daarmee worden het aantal zonnepanelen per regio inzichtelijk.

Het CBS onderzocht al enige tijd de mogelijkheid voor een nieuwe methode. Resultaat van het onderzoek zijn cijfers op wijk- en buurtniveau over zonnestroom bij woningen en cijfers over het vermogen van zonnestroom op gemeenteniveau, uitgesplitst naar woningen en een paar sectoren voor de bedrijven. Conclusie van het onderzoek is volgens het CBS ‘dat het mogelijk is om cijfers te maken over zonnestroom die op landelijk niveau minstens even nauwkeurig zijn als cijfers volgens de oude methode’.

Het CBS gaat daarom overstappen op de nieuwe methode. Hierbij is de administratieve afhandeling voor bedrijven een stuk makkelijker en op landelijk niveau is een meer gedetailleerde uitsplitsing mogelijk naar bedrijvensectoren.

‘De onzekerheid in de voorlopige cijfers is wel een punt van aandacht’, aldus het CBS. ‘In de komende tijd zal nog nader worden onderzocht hoe de voorlopige cijfers verbeterd kunnen worden. Cijfers over zonnestroom werken op diverse manieren door in de energiestatistieken. Naar verwachting is de aanpassing van de energiestatistieken aan de nieuwe methode voor zonnestroom aan het eind van het jaar gereed.’

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het opgestelde zonnepanelenvermogen volgens de oude en nieuwe statistiekmethode van het CBS. Het CBS meldt over de tabel een belangrijke kanttekening: ‘Belangrijk om te realiseren is dat de cijfers volgens de nieuwe methode voor 2017 nog voorlopig zijn en waarschijnlijk nog naar boven worden bijgesteld met enkele tientallen of misschien wel 100 megawattpiek, omdat de ervaring met 2016-data leerde dat het regelmatig voorkomt dat installaties vertraagd in de registers komen.’ De onzekerheid in de nieuwe methode wordt door het CBS op 10 procent geschat, bij de oude methode was dit 10 tot 15 procent.

Jaar Oude CBS methode Nieuwe CBS methode
2012 369 megawattpiek 287 megawattpiek
2013 746 megawattpiek 650 megawattpiek
2014 1.048 megawattpiek 1.008 megawattpiek
2015 1.515 megawattpiek 1.526 megawattpiek
2016 2.049 megawattpiek 2.135 megawattpiek
2017 2.864 megawattpiek 2.873 megawattpiek

 

Bron: Solar Magazine