CBS: 815 megawattpiek geïnstalleerd pv-vermogen
31 mei

CBS: 815 megawattpiek geïnstalleerd pv-vermogen

Het Centraal Burau voor de Statistiek (CBS) heeft de hoeveelheid in 2017 geïnstalleerd pv-vermogen verhoogd tot 815 megawattpiek. Deze cijfers zijn vastgesteld op basis van een nieuwe statistiekmethode.

Het CBS meldde half april een test uit te voeren om op een nieuwe manier de hoeveelheid geïnstalleerd pv-vermogen in Nederland te registreren. Bij de test zijn 40 gemeenten betrokken. De nu onthulde hoeveelheid pv-vermogen is een tweede voorlopig resultaat uit het onderzoek. De statistiek is gemaakt op basis van het Productie-installatieregister (PIR) van de netbeheerders, zonnestroomdata van CertiQ en bestanden die het CBS gebruikt voor statistieken uit de klantenbestanden uit de netbedrijven.

Het CBS is van plan om komende maanden nog meer data bij het onderzoek te betrekken zoals data van de belastingdienst over de btw-teruggave. Begin maart meldde het CBS op basis van een eerste raming dat er in 2017 zo’n 700 megawattpiek aan zonnepanelen bijgeplaatst zou zijn.

Bron: Solar Magazine