ABN AMRO Energiemonitor: subsidies zonnepanelen blijven nodig
28 feb

ABN AMRO Energiemonitor: subsidies zonnepanelen blijven nodig

Een overgang naar een subsidieloze ontwikkeling van zonne-energie is vooralsnog niet in zicht. Dat concludeert het Economisch Bureau van ABN AMRO in het rapport ‘Energietransitie: laat de zon schijnen!’.

Zelfs bij toekomstige netpariteit, waarbij de elektriciteit die door de eindgebruiker zelf word opgewekt dezelfde kostprijs heeft als energie uit het stroomnet, blijft zonne-energie in verband met de integratie in elektriciteitsnetten volgens de economen van ABN AMRO afhankelijk van subsidiëring. Bovendien zouden er meer projecten van de grond komen wanneer cruciale subsidies beschikbaar en gegarandeerd blijven. Verder helpen lage kapitaalkosten de ontwikkeling van zonne-energie tot nu toe, maar maatschappelijke ondersteuning wordt daarbij wel te vaak onderschat.

Optimistische prognose pv-vermogen
Over de toename van het aantal zonnepanelen schrijven de economen: ‘Vanuit de aanname dat het subsidie- en beleidsklimaat gelijk blijft en dat zonne-energie in het elektriciteitsnet met succes wordt geïntegreerd, is het interessant om op basis van historische cijfers voorspellingen over de toekomstige productie van zonne-energie te doen. Onze jaarlijkse prognose voor Nederland, berekend aan de hand van een tijdreeksanalyse volgens het ARIMA-model, stelt een stijging van 5,6 petajoule in 2016 naar gemiddeld 21,54 petajoule in 2023 in het vooruitzicht. Onze prognose komt neer op een bandbreedte van 6,3-10,7 gigawattpiek aan opgesteld pv-vermogen. In de Nationale Energieverkenning wordt de zonne-energieproductie in 2023 op 26,9 petajoule geraamd. De Nationale Energieverkenning is dus optimistisch.’

Bron: Solar Magazine