Aanvraagproces btw-teruggave zonnepanelen aangepast
5 apr

Aanvraagproces btw-teruggave zonnepanelen aangepast

Staatssecretaris Snel heeft een besluit genomen hoe de Belastingdienst uitvoering kan geven aan de uitspraak van de Hoge Raad aangaande de btw-teruggaaf zonnepanelen. Het aanvraagproces is vereenvoudigd.

Na de uitspraak van de Hoge Raad op 15 december jongstleden ontstond een hausse aan aanvragen voor btw-teruggave. De staatssecretaris ging vervolgens aan de slag om de uitspraak om te zetten van beleid naar uitvoering. In afwachting daarvan is een deel van de verzoeken van particulieren met zonnepanelen nog niet verwerkt.
De staatssecretaris heeft nu besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden. Ook indien de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2013 of eerder. Ze ontvangen dan een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunnen zij btw terugvragen.

Particulieren met zonnepanelen hoeven vanwege de kleineondernemersregeling veelal geen btw te betalen na het aangiftetijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Een belangrijke wijziging is dat de Belastingdienst om die reden voor deze groep stopt met het uitreiken van btw-aangiften na het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Om de toezending van aangiften te stoppen is het dus niet langer meer nodig dat particulieren met zonnepanelen om ontheffing van administratieve verplichtingen vragen. Per brief wordt kenbaar gemaakt wanneer de uitreiking wordt stopgezet. Dit alles geldt ook voor diegenen die zich nu aanmelden.

De Belastingdienst meldde begin maart dat zij nog altijd extra drukte ervaart door de verruimde btw-teruggaveregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Particulieren die zich al hebben gemeld, ontvangen uiterlijk 1 mei een reactie op hun ‘Opgaaf Zonnepanelen’. Zij ontvangen vervolgens een papieren btw-aangifteformulier en inloggegevens waarmee zij hun rekeningnummer voor de teruggaaf kunnen opgeven.

Het is volgens de staatssecretaris wel even opletten voor particulieren met zonnepanelen die geen btw-aangiften meer uitgereikt krijgen, maar wel starten met een andere ondernemersactiviteit. Zij moeten de Belastingdienst daarvan op de hoogte stellen.

Bron: Solar Magazine