794 megawattpiek SDE+-projecten in 2018
7 jan

794 megawattpiek SDE+-projecten in 2018

Uit cijfers van CertiQ blijkt dat er in 2018 circa 794 megawattpiek aan SDE+-projecten opgeleverd is. In totaal werden er 2.240 nieuwe en opgeleverde SDE+-projecten aangemeld bij de organisatie.

Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al opgeleverd is, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan ook regelmatig correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Bron: Solar Magazine