10 procent meer duurzame stroom opgewekt in 2017
5 mrt

10 procent meer duurzame stroom opgewekt in 2017

De productie van duurzame stroom is afgelopen jaar met 10 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in het totale stroomverbruik in Nederland nam met 1,3 procentpunt toe naar 13,8 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De productie van zonne-energie steeg fors: met zo'n 34 procent naar bijna 13 procent van de totale hoeveelheid stroom uit duurzame energiebronnen. De stijging is onder meer toe te schrijven aan het toenemend aantal huishoudens dat zonnepanelen gebruikt.

Windenergie is met 60 procent de grootste duurzame energiebron in Nederland. De productie hiervan steeg met 16 procent naar 9,6 miljard kWh, wat goed is voor 3 miljoen huishoudens. De productie van elektriciteit uit biomassa daalde met een half procent. Biomassa is na windenergie de grootste duurzame energiebron in Nederland.

Bron: NOS